Sander Hautvast
Sander Hautvast Developer bij Top Squad

First Contact

Nog meer nieuwe java (22) features, maar nu één die je waarschijnlijk niet gaat gebruiken. Toch leuk om over te schrijven want ik kon nergens voorbeelden vinden, voor wat ik wilde en ik had het eigenlijk al opgegeven, maar toen lukte het tóch, met een klein beetje hulp van … JetBrains AI.

introduce yourself

introduce yourself

Waar gaan we het over hebben? JEP-454: Foreign Function and Memory API. De nieuwe oplossing voor de oude JNI, die niemand leuk vond, waarschijnlijk vanwege UnsatisfiedLinkException 🤬

De java FFI API is bedoeld om het contact tussen de heap in de JVM en de native wereld en off-heap memory te standaardiseren en eenvoudiger te maken. Geen sun.misc.Unsafe meer en geen native ByteBuffers. De API zat trouwens al in eerdere releases van de JDK, maar is aangepast in JDK-22. Het is nog steeds een preview feature en het kan dus nog allemaal anders worden.

Er zijn (weinig) voorbeelden te vinden, zoals hier, of hier voor hoe het nu moet, maar:

 1. ze gebruiken standaard (stdlib) functies (in plaats van eigen (rust) code)
 2. ze gebruiken alleen primitieve types (ints bijvoorbeeld).

Ik wilde het iets ambitieuzer aanpakken:

 1. simpele rust functie maken die een String teruggeeft
 2. deze aanroepen in java en het resultaat tonen

Een HelloWorld dus.

Toch was het nog een lange weg.

Het maken van de functie in rust is simpel genoeg, maar om hem zo te maken dat het ook samenwerkt met de java wereld, leek teveel voor me gevraagd. Het projectje lag alweer twee weken stof te vangen op de harde schijf, toen ik spontaan besloot een JetBrains AI abonnement te nemen.

En dan ook maar eens kijken waar díe mee komt:

introduce yourself

Fascinerend….

Ik had 21 getypt in plaats van 22, maar AI zelf loopt ook achter:

introduce yourself

Really?

Dan lopen we nog helemaal niet achter in mijn opdracht.

Ok. Dan maar eens naar de code kijken. Dat ziet er beter uit:

#[no_mangle] Klopt dat had ik ook, omdat zonder dat attribute de functie in de binaire code de naam van de hele signature krijgt (dus inclusief de return parameter).

extern "C" Nodig voor de FFI vanuit rust.

-> *mut c_char Aha, ik had een rust CString gebruikt. Misschien dat een raw mutable pointer beter werkt. Maar waarom mutable?

Helaas werkt de code niet. Het resultaat van CString::new heeft nog een unwrap() nodig.

std::mem::forget(s) Zorgt ervoor dat rust vergeet de string op te ruimen. Heel goed, A-Ietje!

Dus deze functie geeft een ouderwetse C pointer terug naar een String. Zou zo moeten werken, vind ik, maar ik kreeg het niet aan de praat..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
public static void main(String[] args) throws Throwable {
  try (var arena = Arena.ofConfined()) {
    var linker = Linker.nativeLinker();
    var rustlib = SymbolLookup.libraryLookup("/Users/Shautvast/dev/javaffi_rust/target/debug/libjavaffi_rust.dylib", arena);

    var helloWorld = rustlib.find("get_hello_world").orElseThrow();
    var methodHandle = linker.downcallHandle(helloWorld, FunctionDescriptor.of(
        ValueLayout.ADDRESS
    ));
    MemorySegment output = (MemorySegment)methodHandle.invoke();
    System.out.println(output.getString(0));
  }
}

Geeft:

1
2
3
4
Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Out of bound access on segment MemorySegment{ address: 0x6000039f61d0, byteSize: 0 }; new offset = 0; new length = 1
	at java.base/jdk.internal.foreign.AbstractMemorySegmentImpl.outOfBoundException(AbstractMemorySegmentImpl.java:434)
	...
	at Main.main(Main.java:36)

Ok, maar wat is dit voor code?

Memory Arena’s zijn ofwel een interessante nieuwe hype in zig en rust, ofwel iets wat we voor de verandering in java al lang hadden in de vorm van generational Garbage Collection. Het zijn namelijk gebieden in het geheugen die in één keer ge(de)allokeerd worden, in plaats van per object. In dit geval is het het stukje geheugen dat we samen met de rust-code willen gebruiken.

Linker het superhandige dingetje dat toegang geeft tot de native functies, samen met libraryLookup(...) De dylib is de library die Cargo net gebouwd had. Al met al veel minder gedoe dus in vergelijking met JNI.

1
2
3
var methodHandle = linker.downcallHandle(helloWorld, FunctionDescriptor.of(
        ValueLayout.ADDRESS
    ));

Hier beschrijven we de functie signature. Er staat: een functie zonder parameters, met 1 return parameter: een ADDRESS (oftewel pointer). Dit komt overeen met de get_hello_world functie hierboven.

Wacht eens even…

Het zou mogelijk moeten zijn een return argument te gebruiken, en die te vullen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
use std::ffi::{c_char, CString};
use std::ptr::copy;

#[no_mangle]
pub extern "C" fn hello_world(raw_string: *mut c_char) {
  unsafe {
    let string = "Hello, world! 🤓";
    let new_raw_string = CString::new(string).unwrap().into_raw();
    
    raw_string.copy_from(new_raw_string, string.len());
    // dit doet het zelfde
    copy(new_raw_string, raw_string, string.len());
  }
}

Een iets andere signature. In plaats van een waarde terug te geven, muteren we wat er binnenkomt. Heel old-school en bovendien unsafe!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
void main() throws Throwable {
  try (var arena = Arena.ofConfined()) {
    var linker = Linker.nativeLinker();
    var rustlib = SymbolLookup.libraryLookup("/Users/Shautvast/dev/javaffi_rust/target/debug/libjavaffi_rust.dylib", arena);

    var helloWorld = rustlib.find("hello_world").orElseThrow();
    MemorySegment buf = arena.allocateFrom("..................", StandardCharsets.UTF_8);
    var methodHandle = linker.downcallHandle(helloWorld, FunctionDescriptor.ofVoid(
        ValueLayout.ADDRESS
    ));

    methodHandle.invoke(buf);

    System.out.println(buf.getString(0));


  }
}

hoera

Kleven wel nadelen aan. Het geallokeerde geheugen moet groot genoeg zijn en beide kanten van de muur moeten precies weten hoeveel dat is, anders gebeuren er nare dingen.

En natuurlijk zijn strings ook nog maar primitief. De java API is geavanceerd genoeg om complexe types (‘classes’/ structs) te definieren als memory layout. Zover ben ik nu niet gegaan. Maar je zou in theorie ook JSON met elkaar kunnen uitwisselen met deze techniek, of een binair formaat. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling. Het wordt, ondanks de performance overhead, daadwerkelijk gebruikt.