Sander Hautvast
Sander Hautvast Developer bij Top Squad

Class-File API en de gehallucineerde blogs

Class-File API en de gehallucineerde blogs

Op een middag deze week liep ik weer eens tegen de nieuwe classfile api (jdk22) aan. Vorig jaar had ik al wel de presentatie van Brian Goetz hierover gezien. Hij is de java language architect van Oracle. Zijn verhaal is boeiend omdat hij weergeeft wat de rol van intuïtie is als je iets nieuws aan het ontwikkelen bent.

Goetz:

“And I looked at the API and I’m like: ‘I don’t like it. I’m not happy.’ And so, people quite reasonably said, okay, what would make you happy? Well I don’t know. But I don’t like it”

Hij kon het niet precies onder woorden brengen en hij wist ook nog niet wat hij wilde. Hij wist alleen dat hij niet tevreden was. Herkenbaar denk ik. Als het gaat om een rest API, of een stuk code. In het begin werkt het wel, maar ziet het er dan nog lelijk of verwarrend uit.

En daarna vertelt hij hoe ze tot een betere, consistente API kwamen.

Die is er nu preview in java 22.

Ik heb eerder geschreven over het genereren van java code met ASM. Deze API is de vervanger daarvoor, dus het lag voor de hand hier ook eens naar te kijken.

Op zoek naar bruikbare blogs, liep ik tegen een paar voorbeelden aan, die naast juiste informatie, ook code geven, die gewoon niet werkt.

De eerste op medium begint heel degelijk met een inleiding over het waarom van de API en wat code, die als ik het uitprobeer prima werkt. Maar zodra we bij Generating a Class File aankomen, staat daar dit:

1
2
3
ClassBuilder classBuilder = ...;
classBuilder.withMethod("fooBar",
...            

Ik geef maar even een heel klein stukje weer. Het suggereert dat de ClassBuilder het startpunt is van de API. Ik ging het uitproberen en ik ontdekte waarom de instantiatie van de ClassBuilder ontbreekt. En ik ontdekte ook dat de code 1-op-1 is overgenomen van de oorspronkelijke tekst van JEP-457. En sindsdien is de API dus een paar keer over de kop gegaan.

De ClassBuilder kun je namelijk niet zelf instantieren en het hoeft ook niet.

Ook deze blog klopt niet. Hij komt meer in de richting, maar het compileert niet.

1
Classfile.of().buildTo(Path.of("HelloWorld.class")

Het is ClassFile en niet Classfile. En de argumenten in de aanroep naar buildTo kloppen niet.

Kortom, afhankelijk van hoe je het bekijkt, deze bloggers waren te haastig met hun post, of te lui voor een update, of om zelf te kijken wat de code moet zijn.

Dus hierbij wat code voor een HelloWorld, die ik heb aangepast zodat hij wél werkt. Op dit moment althans (want de api is nog in preview op dit moment in JDK-22).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
byte[] bytes = 
ClassFile.of()
 .build(helloWorld, clb -> clb.withFlags(ClassFile.ACC_PUBLIC)
 .withMethod("main", voidStringArray, ClassFile.ACC_PUBLIC + ClassFile.ACC_STATIC,
  mb -> mb.withCode(cb ->
   cb.getstatic(system, "out", printStream)
    .ldc("Hello World")
    .invokevirtual(printStream, "println", voidString)
    .return_())));

(dit is een fragment, onderaan staat de hele class)

Als je dit zo bekijkt, is het inderdaad precies wat er moet gebeuren. Geen ingewikkelde boilerplate, een prima API.

Het verschil met ASM is met name dat alle bytecode ops methodes zijn op de CodeBuilder (cb), in plaats van constanten die je als parameter meegeeft. En geen visitor pattern meer.

return_ met underscore is wel lelijk, maar ja het is een java keyword, dus je hebt weinig keus. (misschien met backticks in kotlin 🤔)

use case?

Voor ons, applicatie developers is de Class-File API niet heel bruikbaar. Desalniettemin kun je er deels java reflection mee vervangen. Dus als je toch reflection wil gebruiken, heb je hiermee een beter performend alternatief, dat (in tegenstelling tot ASM) altijd in sync is met de bytecode in de jvm. Ook is het nog steeds (zoals met ASM) mogelijk om bestaande classes te analyseren en te instrumenteren. Dus het maakt het leven makkelijker voor toolbouwers.

Nog een paar links:

happy coding!


HelloWorldBuilder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
import java.lang.classfile.ClassFile;
import java.lang.constant.ClassDesc;
import java.lang.constant.MethodTypeDesc;

import static java.lang.classfile.ClassFile.ACC_PUBLIC;
import static java.lang.classfile.ClassFile.ACC_STATIC;
import static java.lang.constant.ConstantDescs.*;

@SuppressWarnings("preview")
public class HelloWorldBuilder {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    var helloWorld = ClassDesc.of("HelloWorld");
    var voidStringArray = MethodTypeDesc.of(CD_void, CD_String.arrayType());
    var system = ClassDesc.of("java.lang.System");
    var printStream = ClassDesc.of("java.io.PrintStream");
    var voidString = MethodTypeDesc.of(CD_void, CD_String);

    byte[] bytes = ClassFile.of().build(helloWorld,
        clb -> clb.withFlags(ACC_PUBLIC)
            .withMethod(INIT_NAME, MTD_void,
                ACC_PUBLIC,
                mb -> mb.withCode(
                    cb -> cb.aload(0)
                        .invokespecial(CD_Object,
                            INIT_NAME, MTD_void)
                        .return_()))
            .withMethod("main", voidStringArray, ACC_PUBLIC + ACC_STATIC,
                mb -> mb.withCode(
                    cb -> cb.getstatic(system, "out", printStream)
                        .ldc("Hello World")
                        .invokevirtual(printStream, "println", voidString)
                        .return_())));

    var classloader = new ByteClassLoader();
    classloader.addClass("HelloWorld", bytes);
    var helloworld = classloader.loadClass("HelloWorld");
    var main = helloworld.getMethod("main", String[].class);
    main.invoke(null, new Object[]{new String[0]});

  }
}

ByteClassLoader (Je kunt ook de bytes wegschrijven naar een class file en dan op het classpath zetten)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.ConcurrentMap;

public class ByteClassLoader extends ClassLoader {

  private final ConcurrentMap<String, Class<?>> classes = new ConcurrentHashMap<>();
  public final static ByteClassLoader INSTANCE = new ByteClassLoader();

  @Override
  protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
    Class<?> instance = classes.get(name);
    if (instance == null) {
      throw new ClassNotFoundException(name);
    }
    return instance;
  }

  public void addClass(String name, byte[] bytecode) {
    Class<?> classDef = defineClass(null, bytecode, 0, bytecode.length);
    classes.put(name, classDef);
  }
}